zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
9.08.13
Egzamin zawodowy – styczeń 2014

Dyrektor Szkoły działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zmianami.) wzywa słuchaczy niżej wymienionych kierunków w celu złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu w zawodzie/zawodowego.

Podana data składania deklaracji jest terminem ostatecznym.

Deklaracje można składać w sekretariacie CNiB „Żak” na ul. Sobieskiego 2d/1 w Rzeszowie.

 

Lp.

Kierunek

Semestr

Termin składania deklaracji

Nazwa egzaminu/kwalifikacji

1.                  

Florysta

II

03.09.2013

K1 – Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26.)

2.                  

Technik bhp

III

03.09.2013

K1 – Zarządzaniem bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)

3.                  

Technik rachunkowości

III

03.09.2013

K1 – Prowadzenie rachunkowości (A.36.)

4.                  

Technik eksploatacji portów i terminali

II

03.09.2013

K1 – Obsługa podróżnych
w portach i terminalach (A.33.)

5.                  

Technik geodeta

II

03.09.2013

K1 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34.)

6.                  

Technik geodeta

III

03.09.2013

K2 – Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35.)

7.                  

Technik usług kosmetycznych

III

03.09.2013

K1 – Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.)

8.                  

Technik informatyk

II

03.09.2013

K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)

9.                  

Technik informatyk

III

03.09.2013

K2 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)

10.              

Technik administracji

IV

20.09.2013

Egzamin zawodowy

11.              

Technik logistyk

IV

20.09.2013

Egzamin zawodowy

12.              

Technik organizacji reklamy

IV

20.09.2013

Egzamin zawodowy

 Dla nowego egzaminu (semestry II i III) część pisemna odbędzie się 10 stycznia 2014 r., natomiast część praktyczna w dniach 03.01-28.02.2014 r. (dokładny harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym).

 deklaracja_U_30_08_2012-2 <—- kliknij tutaj (nowy egzamin zawodowy)

deklaracja_przystapienia_do_egz_zaw  <—- kliknij tutaj (stary egzamin zawodowy)

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia