Menu

Plany zajęć: szkoła policealna, liceum ogólnokształcące

13 września 2017

Ostatnia aktualizacja - 2017-09-22 godz. 11:18

 

 

Poniżej zamieszczone zostają plany zajęć na semestr IX 2017 do II 2018.

 

 

 

 

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

3LO sem. I,   3LO sem. II,   3LO sem. III grupa A,   3LO sem. III grupa B,   3LO sem. IV

3LO sem. V grupa A,   3LO sem. V gr B,  Podział na grupy: LO s. V  3LO sem. VI

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA NIEPUBLICZNEGO POMATURALNEGO STUDIUM KSZTAŁCENIA ANIMATORÓW KULTURY I BIBLIOTEKARZY

Bibliotekarz - Bibliotekarz sem. III

Animator Kultury - Animator Kultury sem. III

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA SZKOŁY POLICEALNEJ

Technik Administracji - DSA sem. I,   DSA sem. II,   DSA sem. IIIDSA sem. IV

Technik Archiwista - DSArch sem. III

Technik BHP - BHP sem. I grupa A,   BHP sem. I grupa B,   BHP sem. II,   BHP sem. III

Technik Rachunkowości - DSR sem. I,   DSR sem. II,   DSR sem. III grupa A,   DSR sem. III grupa B,   Podział na grupy: Rachunkowość sem. 3,   DSR sem. IV

Technik Eksploatacji Portów i Terminali - DSEPiT sem. I,   DSEPiT sem. II,   DSEPiT sem. III,   DSEPiT sem. IV

Technik Informatyk - DSI sem. I,   DSI sem. II,   DSI sem. III,   DSI sem. IV

Technik Geodeta - DSG sem. I,   DSG sem. III

Technik Usług Kosmetycznych - DSK sem. I grupa A,   DSK sem. I grupa B,   DSK sem. II grupa A,   DSK sem. II grupa B,   Podział na grupy: Kosmetyka sem. 2,   DSK sem. III grupa A,   DSK sem. III grupa B,   Podział na grupy: Kosmetyka sem. 3,   DSK sem. IV

Technik Turystyki Wiejskiej - DSTW sem .I,   DSTW sem. III

Florysta - FLOR sem. I grupa A,   FLOR sem. I grupa B,   FLOR sem. II

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO

Agent Celny sem. I+II - JSAC sem. I+II

Dekorator Wnętrz sem. I oraz sem. II - JSDW sem. I,   JSDW sem. II

Grafika Komputerowa sem. I - JSGK I

Przedstawicel Handlowy sem. I+II - JSPH sem. I+II

Stylizacja i Wizaż sem. I+II - JSSiW sem. I+II

Sekretarka Medyczna sem. I - JSSM sem. I

Trener Personalny sem. I+II - JSTP sem. I+II

Instruktor Fitness sem. I+II - JSIF sem. I + II

Konsultant ds. Żywienia sem. I+II - JSŻiD sem. I+II

Instruktor terapii uzależnień sem. I+II - JSTer sem. I+II

Biomasaż - Podstawy masażu sem. I+II - JSB-PM sem. I+II

Fryzjerstwo Damskie sem. I - JSFrDam sem. I

Zobacz także