Menu

Miejsce zajęć: zjazd 23 wrzesień

20 września 2017

Poniżej miejsce zajęć według grup (szkół).

Sale w których odbywają się zajęcia będą umieszczone na tablicach z planami zajęć w poszczególnych budynkach.

Liceum Ogólnokształcące

Studium zawodowe

Opiekun Medyczny

Szkoła Policealna

 

 

 

Zobacz także