Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Wyniki egzaminów - matura, egazmin zawodowy

2 lipca 2018

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 3 lipca 2018r.

Po odebraniu wyników, zdający mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym do 10.07.2018r. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018, przypada na 31 sierpnia 2018 r.

Wyniki - świadectwa, dyplomy - zdający, ze względu na ochronę danych osobowych, odbierają osobiście. Również ze względu na ochronę danych osobowych nie udziela się informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Zobacz także