Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Wyniki Egzaminów Zawodowych - sesja I-II 2019

20 marca 2019

Wyniki - świadectwa, dyplomy - z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sesji Styczeń-Luty 2019 r. można odbierać od 22 Marca 2019r. od godziny 11:00.
Osobom, którym z różnych przyczyn niestety nie udało sie zdać egzaminu, tylko do 29.03.2019 będą miały możliwość złożenia deklaracji uprawniającej do powtórnego przystapienia do niezaliczonej części.
Po odbioru wyników należy zgłosić się osobiście do sekretariatu przy ul. Piłsudskiego 40. wraz z dokumentem tożsamości w celu weryfikacji danych.

Wyniki - świadectwa, dyplomy - zdający, ze względu na ochronę danych osobowych, odbierają osobiście. Również ze względu na ochronę danych osobowych nie udziela się informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Zobacz także