Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Szkolny harmonogram egzaminów z kwalifikacji

7 grudnia 2018

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-08 godz. 12:36

Poniżej zamieszczony został szkolny harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Przypominamy o konieczności pojawienia się na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym oraz długopisem z czarnym tuszem. 

-----> Szkolny harmonogram egzaminów z kwalifikacji I-II 2019 <-----

W przypadku braku możliwości pojawienia się na egzaminie należy KONIECZNIE złożyć pisemną rezygnację w sekretariacie szkoły.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.. 

Wykaz przyborów I-II 2019

 

 

 

 

Zobacz także