Menu

Wyniki egzaminów zawodowych- VI 2017

22 sierpnia 2017

Wyniki - świadectwa, dyplomy - z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sesji czerwiec-lipiec 2017 r. będą do obioru od dnia 25 sierpnia 2017r. od godziny 11:00. Należy zgłosić się po nie osobiście wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość do sekretariatu przy ul. Sobieskiego 2D/1. 

Wyniki - świadectwa, dyplomy - zdający, ze względu na ochronę danych osobowych, odbierają osobiście. Również ze względu na ochronę danych osobowych nie udziela się informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Zobacz także