Menu

Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji styczeń - luty 2018

9 sierpnia 2017

Uwaga słuchacze!

Dnia 09 września 2017 r. mija termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2018 r. 

W tym celu należy pojawić się osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Sobieskiego 2d/1 w Rzeszowie (dotyczy to również absolwentów), w godzinach 08:00-17:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 09:00-14:00.

Ponadto przypominamy, że egzamin ten nie jest obowiązkowy, dotyczy jedynie osób chętnych. Słuchacze, którzy nie przystąpią do egzaminu także otrzymają świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej na danym kierunku. Prosimy o podjęcie przemyślanej decyzji.

Dla przypomnienia, poniżej zamieszczona zostaje informacja, po których semestrach dla poszczególnych kierunków można przystąpić do w/w egzaminów (deklarację należy złożyć przed rozpoczęciem wymienionego semestru - pół roku wcześniej, zgodnie z wytycznymi CKE):

TECHNIK ADMINISTRACJA - DSA - 1 kwalifikacja (A.68*) po IV semestrze

TECHNIK BHP - BHP - 1 kwalifikacja (Z.13*) po III semestrze

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - DSR - 2 kwalifikacje (A.36* i A.65*) po III i IV semestrze

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - DSK - 2 kwalifikacje (A.61* i A.62*) po III i IV semestrze

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - DSEPiT - 2 kwalifikacje (A.33* i A.34*) po II i IV semestrze

TECHNIK ARCHIWISTA - DSArch - 2 kwalifikacje (A.63* i A.64*) po III i IV semestrze

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ - DSTW - 2 kwalifikacje (T.07* i T.08*) po II i IV semestrze

TECHNIK GEODETA** - DSG - 2 kwalifikacje (B.31 i B.32) po II i IV semestrze - **informacja dla osób rozpoczynających naukę (semestr pierwszy) na tym kierunku OD września 2017 r.

TECHNIK GEODETA*** - DSG - 3 kwalifikacje (B.34, B.35 i B.36) po II, III i IV semestrze - ***informacja dla osób, które rozpoczęły naukę (semestr pierwszy) na tym kierunku PRZED wrześniem 2017 r.

TECHNIK INFORMATYK** - DSI - 2 kwalifikacje (E.08 i E.09) po II i IV semestrze - **informacja dla osób rozpoczynających naukę (semestr pierwszy) na tym kierunku OD września 2017 r.

TECHNIK INFORMATYK***- DSI - 3 kwalifikacje (E.12, E.13 i E.14) po II, III i IV semestrze - ***informacja dla osób, które rozpoczęły naukę (semestr pierwszy) na tym kierunku PRZED wrześniem 2017 r.

TECHNIK MASAŻYSTA - TMA - 1 kwalifikacja (Z.01*) po IV semestrze

FLORYSTA - FLOR - 1 kwalifikacja (R.26*) po II semestrze

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - OP. ŚROD. - 1 kwalifikacja (Z.05*) po II semestrze

OPIEKUN MEDYCZNY - OP. MED. - 1 kwalifikacja (Z.04*) po II semestrze

 


*oznaczenia kwalifikacji mogą ulec zmianie we wrześniu 2017 r. - nie ma to jednak żadnego wpływu na termin składania deklaracji

**informacja dla osób rozpoczynających naukę (semestr pierwszy) na tym kierunku OD września 2017 r.

***informacja dla osób, które rozpoczęły naukę (semestr pierwszy) na tym kierunku PRZED wrześniem 2017 r.

Zobacz także