Menu

Plany zajęć: szkoła policealna, liceum ogólnokształcące

24 września 2017

Ostatnia aktualizacja - 2017-11-23 godz. 09:35

 

 

Poniżej zamieszczone zostają plany zajęć na semestr IX 2017 do II 2018.

 

 

Podział grupy w szkole policealnej semestr pierwszy oraz w LO semestr 3 KLIKNIJ TU

 

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

3LO sem. I,   3LO sem. II,   3LO sem. III grupa A,   3LO sem. III grupa B3LO sem. IV

3LO sem. V grupa A,   3LO sem. V gr B,  Podział na grupy: LO s. V  3LO sem. VI

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA NIEPUBLICZNEGO POMATURALNEGO STUDIUM KSZTAŁCENIA ANIMATORÓW KULTURY I BIBLIOTEKARZY

Bibliotekarz - Bibliotekarz sem. III

Animator Kultury - Animator Kultury sem. III

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA SZKOŁY POLICEALNEJ

Technik Administracji -DSA sem. I,   DSA sem. II, DSA sem. IIIDSA sem. IV

Technik Archiwista - DSArch. sem. III

Technik BHP - BHP sem. I grupa A,   BHP sem. I grupa B,   BHP sem. II,   BHP sem. III

Technik Rachunkowości - DSR sem. I grupa A,   DSR sem. I grupa B,   DSR sem. II,   DSR sem. III grupa A,   DSR sem. III grupa B,   Podział na grupy: Rachunkowość sem. 3, DSR sem. IV

Technik Eksploatacji Portów i Terminali - DSEPiT sem. I,   DSEPiT sem. II,   DSEPiT sem. III,   DSEPiT sem. IV

Technik Informatyk - DSI sem. I,   DSI sem. II,   DSI sem. III,   DSI sem. IV

Technik Geodeta - DSG sem. I,   DSG sem. III

Technik Usług Kosmetycznych - DSK sem. I grupa A,   DSK sem. I grupa B,   DSK sem. II grupa A,   DSK sem. II grupa B,   Podział na grupy: Kosmetyka sem. 2,   DSK sem. III grupa A,   DSK sem. III grupa B,   Podział na grupy: Kosmetyka sem. 3,   DSK sem. IV

Technik Turystyki Wiejskiej - DSTW sem. I,   DSTW sem. III

Florysta - FLOR sem. I grupa A,   FLOR sem. I grupa B,   FLOR sem. II

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO

Agent Celny sem. I+II - JSAC sem. I+II

Dekorator Wnętrz sem. I oraz sem. II - JSDW sem. I,   JSDW sem. II

Grafika Komputerowa sem. I - JSGK sem. I

Przedstawicel Handlowy sem. I+II - JSPH sem. I+II

Stylizacja i Wizaż sem. I+II - JSSiW sem. I+II

Sekretarka Medyczna sem. I - JSSM sem. I

Trener Personalny sem. I+II - JSTP I+II

Instruktor Fitness sem. I+II - JSIF I+II

Konsultant ds. Żywienia sem. I+II - JSKŻ sem. I+II

Instruktor terapii uzależnień sem. I+II -JSTer sem. I+II

Biomasaż - Podstawy masażu sem. I+II - JSB-PM sem. I+II

Fryzjerstwo Damskie sem. I - JSFrDam sem. I

Zobacz także