Menu

Miejsce zajęć: zjazd 21-22 października 2017 r.

10 października 2017

Poniżej zamieszczane są na bieżąco -przed każdym zjazdem- informacje dotyczące budynku, w którym będą odbywać się zajęcia dla poszczególnych grup z podziałem na szkoły.

Sale w których odbywają się zajęcia będą dodatkowo umieszczone na tablicach z planami zajęć w poszczególnych budynkach.

Zobacz także