Menu

Podziały na grupy Szkoła Policealna semestr I oraz LO semestr III

27 września 2017

Poniżej zamieszczamy podziały na grupy dla nowo rozpoczynających naukę w Szkole Żak, od obecnego semestru.

Pozostałe kierunki, nie załączone poniżej, posiadają tylko 1 grupę ćwiczeniową.

Osoby zapisane po inauguracji: informacja o przynależności o grupy w sekretariacie Szkoły ŻAK (tel. 17 850 19 44 / 17 850 19 45

Podział BHP I

Podział Florysta I

Podział Kosmetyka I

Podział Rachunkowość I

Podział Opiekun Medyczny I

Podział LO III

Zobacz także