Opiekun medyczny

z elem. zdrowia publicznego

Cena:

Kierunek bezpłatny

Czas trwania:

1,5 roku

Tryb nauczania:

Stacjonarny

W Europie wciąż przybywa seniorów, osób chorych i niesamodzielnych. Społeczeństwo się starzeje, a wciąż brakuje specjalistów w zawodach zaufania społecznego i zbyt mało osób kształci się na kierunkach opiekuńczych. Należy do nich opiekun medyczny. Jest to doskonały zawód dla osób odpowiedzialnych, gotowych nieść pomoc innym, empatycznych, chcących zmienić życie innych na lepsze. Profesjonalni opiekunowie są bardzo potrzebni w Polsce i mile widziani również za granicą. Ze względu na deficyt profesjonalistów w zawodach medycznych, za ich pracę w Wielkiej Brytanii czy Niemczech przyznaje się wysokie wynagrodzenie.

Jeżeli chcesz pracować w branży medycznej, Jesteś cierpliwy, empatyczny, sumienny, a jednocześnie nie widzisz się w roli lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego, możesz rozważyć wybór zawodu opiekuna medycznego. Wiedzę i umiejętności niezbędne do zdobywania doświadczenia na tym stanowisku zdobędziesz na zajęciach odbywających się na kierunku Opiekun medyczny w szkole policealnej Żak w Rzeszowie.

Program nauczania na kierunku Opiekun medyczny w szkole policealnej Żak w Rzeszowie

Uczestnicy zajęć będą mieli szansę uzupełnić swoją wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii i socjologii człowieka. Dodatkowo zdobędą też umiejętności praktyczne. Nauczą się wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, dowiedzą się na czym polegają działania opiekuńcze, a także – jak profesjonalnie zajmować się osobą chorą i niesamodzielną. Oprócz tego w programie kierunku Opiekun medyczny znajdują się też zajęcia z języka migowego – dzięki temu uczestnicy będą mogli w przyszłości zajmować się także osobami z poważnymi wadami słuchu.

Perspektywy zawodowe dla opiekuna medycznego

Osoby chcące wykonywać zawód opiekuna medycznego mogą szukać zatrudnienia w szpitalach, przychodniach, hospicjach, sanatoriach, a przede wszystkim – w domach opieki społecznej. Coraz częściej opiekunowie zatrudniani są też przez osoby prywatne, które potrzebują wsparcia w opiece nad starszym członkiem rodziny.

Zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących sprawować profesjonalną opiekę nad osobami starszym, a często także – schorowanymi i niesamodzielnymi – będzie tylko rosnąć. Z tego względu opiekunowie medyczni nie muszą obawiać się braku ofert pracy dla osób z ich umiejętnościami.

Czego nauczysz się na kierunku opiekun medyczny w szkole Żak?

Nauczysz się wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną. Zdobędziesz wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, anatomii i fizjologii człowieka, a także patologii z elementami udzielania pierwszej pomocy. Zapoznasz się również z zarysem psychologii i socjologii. Zapoznasz się także z zasadami, na jakich prowadzona jest działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, będziesz uczyć się również podstaw przedsiębiorczości, które na pewno pomogą Ci lepiej zrozumieć ten temat. Będziesz uczyć się języka migowego, aby móc pomagać również potrzebującym osobom niesłyszącym lub niemówiącym. Natomiast znajomość języka obcego w ochronie zdrowia pozwoli Ci np. wykonywać pracę za granicą czy opiekować się obcojęzycznymi pacjentami przebywającymi w Polsce. Zdobędziesz praktyczną umiejętność pracy w zespole opiekuńczym i terapeutycznym, tak by prawidłowo wypełniać swoją misję i sprawnie nieść pomoc z zachowaniem odpowiednich procedur i procesów.

Absolwent kierunku opiekun medyczny będzie przygotowany do

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;

 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;

 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;

 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe;

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.14)

Certyfikaty, jakie zdobędziesz w trakcie nauki

Działanie systemu pomocy medycznej i opieki zdrowotnej w Polsce

Polskie normy sanitarno-epidemiologiczne

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

1,5 roku

d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN, Certyfikaty szkoły Żak

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Opiekun medyczny

Przykładowy program nauczania

 • Język migowy
 • Język obcy w ochronie zdrowia
 • Zasady BHP i pierwsza pomoc
 • Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej
 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • Organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej
 • Aktywizacja z elementami gimnastyki osiowo-symetrycznej
 • Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej

Perspektywy pracy

 • Domy opieki
 • Domy pomocy społecznej
 • Hospicja
 • Jednostki prowadzące grupy wsparcia
 • Opieka prywatna
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Przychodnie
 • Sanatoria
 • Szpitale
 • Szpitale
 • Środowiskowe domy samopomocy
 • Zatrudnienie u osób prywatnych

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.